Startfase 787 AS – Eneas Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kraftleverandør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Startfase 787 AS (org.nr 916321058) erverer 100 % av aksjene i Eneas Group AS (org.nr.915687113)