Startfase 916 AS – The North Alliance AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kommunikasjon, design og teknologiske tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.06.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Startfase 916 AS (org.nr. 920901360) erverver 100% av aksjene i The North Alliance AS (org.nr. 998433460)