Startup 4 AS – Petrotech ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innsamling av fysiske og kjemikalske data fra olje- og gassbrønner og brønntesting

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Startup 4 AS (org.nr. 987 644 052), kjøp av 93,6 prosent av aksjene i Petrotech ASA (org.nr. 978 612 024).Meldt til Konkurransetilsynet