Startup 49811 AS (CapMan) – Solera AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drikkevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.06.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

CapMan erverver kontroll i Solera AS (org.nr. 984595212) gjennom Startup 49811 AS (org.nr. 996888193)