Statkorn Aqua AS – Unikorn Import AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Korn. Mel. Råvarer til husdyr- og fiskefôr. Fiskeoppdrett. Havbruksforskning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Etter transaksjonen har Statkorn Aqua AS (org.nr. 976527623) kontrollerende eierandel (maks.73,23%) i Unikorn Import AS (org.nr. 890653782)