Statkraft AS/Agder Energi AS – Grønn Kontakt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drift av hurtigladere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.09.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Statkraft AS (org.nr. 987059699) og Agder Energi AS (org.nr. 981952324) oppnår felles kontroll over Grønn Kontakt AS (org.nr. 994768832)