Statkraft Energi AS – Troms Kraft Produksjon

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kraftproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.02.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Statkraft Energi AS (Statkraft) innløsning av Troms Kraft Produksjon AS’ (“””TKP””””””) anlegg for produksjon av kraft ved Statkrafts fall Bardufossen i Troms”””””””””””””””