Statnett SF – Lyse Sentralnett AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Nettselskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.10.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Statnett SF (org. nr. 962986633) erverver kontroll over Lyse Sentralnett AS (org. nr. 996325458)