Statoil ASA – Dong Generation Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Statoil ASA (org. nr. 923609016) erverver alle aksjer i Dong Generation Norge AS (org. nr. 988971278)