Statoil ASA – Norferm AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon av protein og proteinbaserte produkter basert på naturgass

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Statoil ASA (org.nr. 923 609 016), oppkjøp av Norferm AS (org.nr. 985 600 384).Meldt til Konkurransetilsynet