Statoil Venture AS – Octio AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Permanent Oljefelts Monitorering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Statoil Venture AS (org. nr. 983029116) kjøper Octio AS (org. nr. 993213470)