Stavanger Aftenblad ASA – WoldCam AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mediesektor.Film- og TV-produksjon for næringslivet.Utleie av TV- og videoutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Stavanger Aftenblad ASA (org.nr. 916203829), oppkjøp av WoldCam AS (org.nr. 978662455)