Stavanger Boligbyggelag – Sandnes Boligbyggelag

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Stavanger Boligbyggelag (org. nr. 952090275) fusjonerer med Sandnes Boligbyggelag (org. nr. 946910544)