Stavanger Utvikling KFS – Forum Tjensvoll AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsutvikling, forvaltning og utleie av næringsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.03.2024

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Stavanger Utvikling KFS (org.nr. 917 351 090) erverver 50 % av aksjene i Forum Tjensvoll AS (org.nr. 925 178 314)