Steen & Strøm AS/Entra ASA – Oslo City Kjøpesenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av sjømatprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.11.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Steen & Strøm AS (org.nr 962073182) og Entra ASA (org.nr 999296432) erverver 100% av aksjene i Oslo City Kjøpesenter AS (org.nr. 992671068)