Stein Erik Hagen AS – Solheimsveien 3 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Stein Erik Hagen AS (org.nr. 977 047 587), oppkjøp av Solheimsveien 3 AS (org.nr. 884 590 752).Meldt til Konkurransetilsynet