Stena Adectum AB – Envac Centralsug AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for stasjonære og mobile sugetransportsystemer, systemer for kjøkkenavfall og drift og vedlikehold

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Stena Adectum AB (svensk foretaksnr. 556627-8155), oppkjøp av Envac Centralsug AB (svensk foretaksnr. 556611-5555).Meldt til Konkurransetilsynet