Stena Metall AB – Norsk Metallretur AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Resirkulerings- og avfallshåndteringstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.08.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Stena Metall AB (org. nr. 5510138-8376, Sverige) erverver Norsk Metallretur AS (976965876)