Stenoil KS – StenBaltic KS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Frakt av petroleumsprodukter og kjemikalieprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.09.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Stenoil KS (org.nr. 983370233) fusjonerer med StenBaltic KS (org.nr. 986186360)