Steria AS – Serve ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor IT-relaterte varer og tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Steria AS (org.nr. 910 909 088), kjøp av Serve ASA (org.nr. 883 077 172).Meldt til Konkurransetilsynet