STG Engineering AS – Ross Offshore AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av personell til olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.03.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

STG Engineering AS (org. nr. 991628258) erverver kontroll i Ross Offshore AS (org. nr. 979452314)