Stiftaren 9338 AB – Holmer Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av dører

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Stiftaren 9338 AB (svensk org.nr. 556693-9590), oppkjøp av Holmer Holding AB (svensk org.nr. 556277-2201).Meldt til Konkurransetilsynet