Stiftelse av Sport Sunnmøre Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av sports- og fritidsartikler, herunder klær og sko

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Stiftelse av Sport Sunnmøre Holding AS. Sport Sunnmøre vil etter stiftelsen eie samtlige aksjer i G-Sport Hofseth AS (org.nr. 939 175 768) og Straumane Sport AS (org.nr. 983 920 977). Gresvig AS (org.nr. 958 367 325) vil kun eie 7,7 prosent av aksjekapitalen i Sport Sunnmøre. De andre eierne av Sport Sunnmøre er Straumane Sport Holding AS (46,1 prosent), Inge Kaldhol AS (18,5 prosent) og Frode Hofseth AS (27,7 prosent).Meldt til Konkurransetilsynet