Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg – Unicare Omsorg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sykehjemstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.11.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg (org.nr. 977127769) erverver 100% av aksjene i Unicare Omsorg AS (org.nr. 984328923)