Stiftelsen Kirkens Bymisjon – Stiftelsene Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark / Bergen / Drammen / Kristiansand / Trøndelag / Østfold / Møre / Rogaland / Vestfold / Oslo

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sosialfaglig virksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.11.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Stiftelsen Kirkens Bymisjon (under opprettelse) – sammenslåing av Stiftelsene Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark (org.nr. 916 745 885), Bergen (org.nr. 979 493 819), Drammen (org.nr. 978 663 206), Kristiansand (org.nr. 985 319 243), Trøndelag (org.nr. 971 543 884), Østfold (org.nr. 987 382 171) Møre (org.nr. 912 694 453), Rogaland (org.nr. 971 477 415), Vestfold (org.nr. 971 317 361) og Oslo (944 384 448)