Stiftelsen Norges Varemesse – Oslo Spektrum ANS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: messer, konserter/underholdning og TV-show, kongresser og bedriftsarrangementer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Stiftelsen Norges Varemesse (org.nr. 922 167 559), oppkjøp av Oslo Spektrum ANS (org.nr. 957 876 552) samt den virksomhet ANSet driver under navnet Oslo Spektrum.Meldt til Konkurransetilsynet