Stohr Handel AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvare- og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Stohr Handel AS (org.nr. 988 495 042), overtakelse av varebeholdning og drift av filial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Skøyen.Meldt til Konkurransetilsynet