Storebrand Eiendomsfond AS – O Hovde AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Storebrand Eiendomsfond AS (org.nr. 988 603 198), oppkjøp av O Hovde AS (org.nr. 912 822 710).Meldt til Konkurransetilsynet