Storebrand Eiendomsfond AS – S-Gruppen Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte marked er eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Storebrand Eiendomsfond AS (org.nr. 988 603 198), oppkjøp av S-Gruppen Eiendom AS (org.nr. 950 412 380).Meldt til Konkurransetilsynet