Storebrand Livsforsikring AS – Bo Invest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet, utleie til handelsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Storebrand Livsforsikring AS (org.nr. 958 995 369), oppkjøp av Bo Invest AS (org.nr. 987 612 903).Meldt til Konkurransetilsynet