Storebrand Livsforsikring AS – Danica Pensjonsforsikring AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pensjonsforskring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.01.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Storebrand Livsforsikring AS (org.nr. 958 995 396) erverver 100 % av aksjene i Danica Pensjonsforsikring AS (org.nr. 977 465 478)