Storebrand Livsforsikring AS – Eiendom i Skedsmo

Berørte markeder ikon Berørte markeder: næringseiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Storebrand Livsforsikring AS (org.nr. 958 995 369), kjøp av næringseiendommen Trondheimsveien 200 i Skedsmo.Meldt til Konkurransetilsynet