Storebrand Livsforsikring AS – Silver Pensjonsforsikring AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pensjonsforsikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.10.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Storebrand Livsforsikring AS (org.nr. 958 995 369) erverver enekontroll over virksomheten som drives av Silver Pensjonsforsikring AS (under offentlig administrasjon)