Storebrand Livsforsikring AS – Sjølyst Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsutvikling i Tønsberg og Lørenskog

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Storebrand Livsforsikring AS (org.nr. 958 995 369), kjøp av 50 prosent av aksjene i Sjølyst Eiendom AS (org.nr. 986 960 589).Meldt til Konkurransetilsynet