Storebrand Skadeforsikring AS – forsikringsporteføljen i Insr Insurance Group ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skadeforsikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.08.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Storebrand Forsikring AS (org.nr. 930 553 506) overtar forsikringsporteføljen i Insr Insurance Group ASA (org.nr. 994 288 962)