Stork N.V – Townsend Engineering Company Inc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kjøttforarbeiding

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Stork N.V (org.nr. 320443730000, Nederland), kjøp av samtlige aksjer i Townsend Engineering Company Inc. (org.nr. 260907480000, Nederland).Meldt til Konkurransetilsynet