Storskogen Norge AS – Nimbus Direct / Nimbus Entreprenør / Nimbus Fiber

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiberbredbånd og TV

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.01.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Storskogen Norge AS (org.nr. 927 075 113) erverver 90,1 % av aksjene i Nimbus Direct (org. nr. 997 868 641) / Nimbus Entreprenør (org. nr. 812 317 032) / Nimbus Fiber (org. nr. 895 204 862)