Storskogen Norge AS – Thermica AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Oppføring av bygninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.05.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Storskogen Norge AS (org. nr. 927 075 113) erverver 80 % av aksjene i Thermica AS (org. nr. 997 933 273)