Storvask Eiendom AS – Fylkets Fellesvaskeri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vask og rens

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.02.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Storvask Eiendom AS (org. nr. 916322615) erverver kontroll i Fylkets Fellesvaskeri AS