Strand Brænderi AS – Unikorn AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Matkorn. Fôrkorn. Kraftfôr. Såvarer. Sprit. Handelsgjødsel. Plantevernmidler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Strand Brænderi AS (org.nr. 916329717), erverv av faktisk kontroll i Unikorn AS (org.nr. 974474840)