Stratos Global Corp – Xantic B:V.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Teletjenester til avsidesliggende områder

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.08.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Stratos Global Corp (org.nr. 326380-1, Canada), oppkjøp av Xantic B