Strømme ASA – Norwegian Maritime Equipment AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av skipsutstyr til skipsfart og offshore

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Strømme ASA (org.nr. 969 031 140), kjøp av samtlige aksjer i Norwegian Maritime Equipment AS (org.nr. 979 542 895).Meldt til Konkurransetilsynet