Strømme ASA og Tesma Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: leveranse av vedlikeholdsutstyr, sikkerhetsutstyr og proviant til skip

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Strømme ASA (org.nr. 969 031 140) og Tesma Holding AS (org.nr. 979 633 645).Meldt til Konkurransetilsynet