STS engineering AS – Anko AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet onshore og offshore

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.05.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

STS engineering AS (org.nr. 996275558), oppkjøp av Anko AS (org.nr. 980538613)