Sulland Holding AS – Johnsen Bil AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bilsalg og verksted

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.05.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sulland Holding AS (org.nr. 989015799) kjøper 100% av aksjene i Johnsen Bil AS