Sulland Holding AS – Killi Bilsenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bilsalg og bilverksted

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.04.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sulland Holding AS (org.nr. 989015799) kjøper 100% av aksjene i Killi Bilsenter AS (org.nr. 952073559)