Sulland Holding AS – Madsen Bil AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bilforretning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.04.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sulland Holding AS (org. nr. 989015799) kjøper aksjer i Madsen Bil AS (org. nr. 977235855)