Sulland Holding AS – Madsen Service AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bilskadeverksted

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.03.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sulland Holding AS (org.nr. 989015799) kjøper 100% av aksjene i Madsen Service AS (org.nr. 980013847)