Sulland Holding AS – Møller Bil Tromsø AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Biler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sulland Holding AS (org.nr. 989015799), oppkjøp av Møller Bil Tromsø AS (org.nr. 860152002)