Sulland Holding AS – Toyota Ramstad Bil AS / Ramstad Bil Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av person- og varebiler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.11.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sulland Holding AS (org.nr. 989 015 799) erverver 100 % av aksjene i Toyota Ramstad Bil AS (org.nr. 987 586 087) og Ramstad Bil Eiendom AS (org.nr. 925 693 618)